bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 19.02.2018 z powodu:
błąd

Misja

26.11.2015

 Nasze cele realizujemy przez:

- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojej działalności;
- prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży;
- organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych, wakacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym;
- współpraca i wymiana kulturalna, krajowa i zagraniczna;
- prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki uzależnień i patologii społecznych-
w szczególności dla dzieci i młodzieży;
- współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi;
- pielęgnowanie tradycji; lokalnego i regionalnego dziedzictwa kulturalnego;
- realizowanie polityki informacyjnej Miasta- prowadzenie Telecentrum jako publicznego dostępu do Internetu.

Swoje działania kierujemy do mieszkańców Rybnika, w szczególności do mieszkańców dzielnicy Niewiadom.

We wszystkich podejmowanych działaniach kierujemy się profesjonalizmem, służebnością
i odpowiedzialnością.

Opublikował: Katarzyna Szolc
Publikacja dnia: 26.11.2015

Dokument oglądany razy: 966
« inne aktualności