bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.03.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana nazwy instytucji

Witamy na stronie Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku - Niewiadomiu

Industrialne Centrum Kultury jest samorządową Instytucją Kultury Miasta Rybnika.
Siedziba mieści się w Rybniku - Niewiadomiu przy ul. Mościckiego 15.


Dyrektor – Kamila Paradowska (przyjmuje petentów w każdy poniedziałek w godzinach 13.00-15.00).

Misją Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku- Niewiadomiu jest organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej- czyli tworzenie , upowszechnianie i ochrona kultury.


Nasze cele realizujemy przez:
- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojej działalności;
- prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży;
- organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych, wakacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym;
- współpraca i wymiana kulturalna, krajowa i zagraniczna;
- prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki uzależnień i patologii społecznych-
w szczególności dla dzieci i młodzieży;
- współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi;
- pielęgnowanie tradycji; lokalnego i regionalnego dziedzictwa kulturalnego;
- realizowanie polityki informacyjnej Miasta- prowadzenie Telecentrum jako publicznego dostępu do Internetu.


Swoje działania kierujemy do mieszkańców Rybnika, w szczególności do mieszkańców dzielnicy Niewiadom.


We wszystkich podejmowanych działaniach kierujemy się profesjonalizmem, służebnością
i odpowiedzialnością.Opublikował: Katarzyna Szolc
Publikacja dnia: 08.03.2018
Podpisał: Katarzyna Szolc
Dokument z dnia: 18.11.2015
Dokument oglądany razy: 40 479