bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wniosek o zapytanie publiczne

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Na podstawie > art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznych

DANE WNIOSKODAWCY
imię i nazwisko / jednostka ……………………………............................................................
PESEL / REGON ………........................................................................................................
adres …………………………………………….............................................…………………telefon ……………………………………….............................................……………………....

ZAKRES INFORMACJI:
………………………………………………………………………………………....……….…………………………………………………………………………………………...……….……………………………………………………………………………………………...….………………………………………………………………………………………….....……..…………………………………………………………………………………………...………
SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI: /wybrać wariant/

dostęp do przeglądania w DK / pliki komputerowe / kserokopia
RODZAJ NOŚNIKA: /wybrać rodzaj/
dyskietka / CD-ROM
FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI: /wybrać formę odbioru/
przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres …………………………………………
przesłanie informacji pocztą pod adres ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
odbiór osobiście przez wnioskodawcę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.


…………………………………. …………………………………...
miejscowość, data podpis wnioskodawcy


Dom Kultury w Rybniku - Niewiadomiu zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.Opublikował: Katarzyna Szolc
Publikacja dnia: 25.08.2021
Podpisał: Katarzyna Szolc
Dokument z dnia: 24.09.2019
Dokument oglądany razy: 612