bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

wniosek o zapytanie publiczne

24.09.2019

 Wniosek
o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie > art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznych

DANE WNIOSKODAWCY
imię i nazwisko / jednostka ……………………………............................................................
PESEL / REGON ………...........................................
adres …………………………………………….............................................………………….……
telefon ……………………………………….............................................……………………..

ZAKRES INFORMACJI:
………………………………………………………………………………………....……….…………………………………………………………………………………………...……….……………………………………………………………………………………………...….………………………………………………………………………………………….....……..…………………………………………………………………………………………...………
SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI: /wybrać wariant/

ٱ dostęp do przeglądania w DK ٱ /pliki komputerowe ٱ /kserokopia

RODZAJ NOŚNIKA: /wskazać rodzaj/

ٱCD-ROM/ inny

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI: /wskazać formę odbioru/
ٱ przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres …………………………………………
ٱ przesłanie informacji pocztą pod adres ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
ٱ odbiór osobiście przez wnioskodawcę
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami)

……………………………………. …………………………………...

miejscowość, data, podpis

Industrialne Centrum Kultury w Rybniku - Niewiadomiu zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej


miejscowość, data podpis wnioskodawcy

Dom Kultury Boguszowice zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej

Opublikował: Katarzyna Szolc
Publikacja dnia: 24.09.2019

Dokument oglądany razy: 143
« inne aktualności